Drac d’aigua (Physignathus concincinus)

És un rèptil que prové del sud-est asiàtic ique pot assolir els 80-100 cm de llargada. D'aquesta, dues terceres parts sóncua. Acostumen a tenir un color verd brillant amb uns anells més foscos a lacua. Els animals més joves poden tenir unes bandes transversals de color méspàl·lid pel cos. Poden arribar a viure fins a 10 anys i assoleixen la midad'adult cap als 4 anys.

Són animals que requereixen un terrari ampli(mínim de 200x80x120 cm, que correspondria més o menys al doble de la mida d'unanimal adult). El terrari ha de ser ric en decoració: branques perquè puguinpujar-hi i una zona aquàtica. Les branques haurien de tenir una gruixàriasimilar a la del cos del drac (hi passaran la major part del dia i també hidormen). La part aquàtica ha de ser accessible per poder canviar l'aiguadiàriament, perquè a part de banyar-s'hi, sovint la utilitzen per defecar. Espot complementar la decoració amb plantes (cal evitar les que puguin sertòxiques). Quant al substrat, podem utilitzar substrats vegetals com la fibrade coco.

El terrari el mantindrem a una temperaturaentre 27 i 32ºC i a la nit uns graus per sota (s'ha d'intentar que no baixi de23ºC). Per fer-ho, és millor una bombeta d'infrarojos o ceràmica a la part superiordel terrari que un cable o manta tèrmica. Per  aconseguir regular la temperatura, l'ideal és que ho tinguemconnectat a un termòstat.

Quant a la llum ultraviolada és moltimportant en aquests rèptils. Si no utilitzem una bombeta de mercuri (font de calori de radiacions) farem servir un fluorescent especial per a rèptils, quetindrem encès de 12 a 14 hores diàries.

Els dracs d'aigua necessiten una humitat relativa alta, per tant, polvoritzarem amb aigua el terrari i els nostres dracs cada dia.

La dieta dels dracs d'aigua és bàsicamentinsectívora: grills, cucs de farina, tenebrio molitor(cuc de la farina), zophoba, cucs de la mel, etc.,sempre complementada amb un complex multivitamínic i mineral, com a mínim cadados dies. Els animals adults poden menjar petits rèptils, petits peixos, pinkies i també una mica de fruita.

Podem diferenciar mascles de femelles, perquèquan són adults, el mascle té major mida i una cresta dorsal més gran que lafemella. Els porus femorals són més marcats en mascles. Es recomana no posarmés d'un mascle per terrari, perquè solen ser dominants. Tot i que podenconviure amb altres rèptils cal vigilar perquè, com que són predadors, si elsaltres són petits, els poden utilitzar com a dieta.